dinsdag 16 juni 2015

De naam van de roos

(Umberto Eco’s meesterwerk samengevat in 8 ollebollekes. Voor Drs. P)

I
Requiem requiem.
Willem van Baskerville
reist door de Alpen voor
kerk’lijk beraad,

vindt in een klooster een
moordenaarsfestival:
fratellocide en
bloedig verraad.

II
Monnik na monnik wordt
door een gevaarlijke
moordenaarshand om het
leven gebracht.

Welke fanaat moet voor
monnikonterende
moord verantwoordelijk
worden geacht?

III
Onderzoek levert een
serie geheimen betreffend
de boekzaal van ’t
hoofdgebouw op.

Bibliotheek blijkt een
onoverzienbare
doolhof van gangetjes:
engheid ten top.

IV
Africa Africa,
“hic sunt leontes”, een
kreet die per ongeluk
iemand ontvliedt.

Hierop hoopt Willem dat
A.-Conan-Doyle-achtig
nachtelijk spoorzoeken
uitsluitsel biedt.

V
Spoedig ontdekt hij,
terwijl het vermoorden van
monniken doodgewoon
voortgezet wordt,

dat al die misdaad een
aristotelische
achtergrond hebben moet –
twijfelt maar kort.

VI
Jorge van Burgos, de
blinde beheerder van
boeken en handschriften
in de abdij

neemt zijn beroep in het
bibliotheekwezen
dodelijk ernstig als
bloedig karwei.

VII
Wat is de reden dat
Jorge de broeders met
ijzeren strengheid om
hals heeft gebracht?

Dat heeft te maken met
levensgevaarlijkheid
van een oud boekwerk, en
kennis is macht.

VIII
Hij kan tevreden zijn:
niemand zal ooit nog het
boek kunnen lezen waar
alles om gaat,

daar de abdij in de
allesverterende
tongen der vlammen
volkomen vergaat.
dinsdag 9 juni 2015

Zeg het mijn liefste

Hoewel
we heel goed
weten wat belangrijk is,
slaan onze
woorden
als ze komen vaak de plank net mis.
Het taalprogramma heeft een programmeringsfout,
geen wonder dat je wat we zeggen niet vertrouwt.

Dus zeg het mijn liefste,
maar zeg het dan ook in 't Frans,
nu met een Welsh accent.
Zeg het als Katja Schuurman,
en op z’n Jenny Areans,
zeg dat je van me houdt.

En dan,
net als
de boodschap duidelijk moet zijn,
is ‘t helder,
vrees ik,
dat we zeer verbijsterd zijn.
Dat wat gezegd is werd niet gehoord,
dat is de makke met gesproken woord.

Dus zeg het mijn liefste,
en nu een keer in 't Latijn
schreeuw het in 't Russisch.
Fluister het in 't Kroatisch,
dat vind ik reuze fijn,
zeg dat je van me houdt.

Open je modem
kies dan je transmit-mode,
zend me een handshake.
Zeg het in Fortran, zeg het in Basic,
zeg het in binaire code,
zeg dat je van me houdt.

En woorden
gaan maar door,
betekenis is kwijt.
Jawel
meneer,
de draden zijn verkeerd geleid.
Er stond: “Het is echt waar: de koning loopt gevaar”
je zei: “Het echtpaar in de woning ontloopt elkaar”

Dus zeg het mijn liefste,
maar nu in de Griekse taal,
Oud-Grieks of Nieuw-Grieks.
Demotiki of Katharevousa,
van mij mag het allemaal,
zeg dat je van me houdt.

Zeg het in 't Chinees
en ook in het Tibetaans,
althans, zolang dat nog kan.
Zeg het in Zulu, zeg het in Xhosa,
zeg het in 't Afrikaans:
zeg dat je van me houdt.

Sein me in morse,
flits me in heliograaf,
vlag me signalen.
Zeg het in Esperanto,
ik lach niet, ik blijf braaf.
Zeg dat je van me houdt.


(Tell me You Love Me, Chris Judge-Smith)